Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO
HARMONOGRAM

 

 

Fot. Dafne Cholet(CC BY 2.0)

Realizatorzy przedstawiają harmonogram działań na poszczególne miesiące realizacji projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO”:

 

PAŹDZIERNIK 2019 

Akademia Partycypacji Publicznej:

Szkolenia:

Wiedza ekspercka w zakresie działalności NGO – odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej, 19.10.2019, 9:30-16:45, Nowy Targ, Restauracja Ruczaj ul. Ludźmierska 32

NGO jako lider społeczny. Wystąpienia publiczne i komunikacja - 25.09.2019, 16:00-19:15 oraz 1.10.2019,  16:00-19:15  Chrzanów, Miejsce Aktywności Mieszkańców, ul. Świętokrzyska 4

Seminaria:

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

 

WRZESIEŃ 2019 

Akademia Partycypacji Publicznej:

Szkolenia:

Wiedza ekspercka w zakresie działalności NGO – odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej, 11.09.2019, 9:30-16:45, Kraków, ul. Żułowska 51

Redagowanie dokumentów w NGO - 23.09.2019, 9:30-16:45, Kraków, ul. Żułowska 51

NGO jako lider społeczny. Wystąpienia publiczne i komunikacja - 25.09.2019, 16:00-19:15 oraz 1.10.2019,  16:00-19:15  Chrzanów, Miejsce Aktywności Mieszkańców, ul. Świętokrzyska 4

Seminaria:

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)


SIERPIEŃ 2019

Akademia Partycypacji Publicznej:

20-22.08.2019, Zakopane, hotel Rezydencja Korona Tatr

Szkolenia:

Seminaria:

Odpowiedzialność NGO – odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej. Wzmocnienie aktywności NGO w praktyce, 28.08.2019, 16:00-19:15, Chrzanów, Miejsce Aktywności Mieszkańców, ul. Świętokrzyska 4

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

 

LIPIEC 2019

Akademia Partycypacji Publicznej

Szkolenia:

Seminaria:

Sztuka prowadzenia spotkań. Autorytet, wizerunek i skuteczność lidera -  24.07.2019, 11:00-14:15, Kraków, ul. Żułowska 51

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)


CZERWIEC 2019

Akademia Partycypacji Publicznej

Szkolenia:

Prawo pracy – zmiany w prawie -  18.06.2019, 9:30-16:45, Skawina

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa w korzystaniu z narzędzi IT – regulacje prawne dla NGO - 25.06.2019, Kraków, ul. Żułowska 51

NGO jako lider społeczny. Wystąpienia publiczne i komunikacja -  26.06.2019, Kraków

Seminaria:

Prawo autorskie – pogłębianie wiedzy eksperckiej, 3.06.2019, 11:00-14:15, Kraków, ul. Żułowska 51

Prawo autorskie – pogłębianie wiedzy eksperckiej, 10.06.2019, 11:00-14:15, Oświęcim

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

 

MAJ 2019

Akademia Partycypacji Publicznej:

Szkolenia:

Finansowe i niefinansowe formy wsparcia NGO - prawo samorządu terytorialnego - 29.05.2019,  9:30-16:45, Niepołomice, Parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach, ul. Piękna 2, Niepołomice

Prawo pracy – zmiany w prawie -  8.05.2019, 9:30-16:45,  ul. Krakowska 13/3, 33-100 Tarnów  (IIp) - odwołane

Seminaria:

Rada seniorów, Rada pożytku publicznego i inne formy dialogu społecznego - czyli jak skutecznie współpracować z administracja publiczną - 24.05.2019, 11:00-14:15,  ul. Krakowska 13/3, 33-100 Tarnów  (IIp) - odwołane

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

 

KWIECIEŃ 2019

Akademia Partycypacji Publicznej:
9-11.04.2019, Hotel Park Łysoń, Inwałd

Szkolenia:

Finansowanie NGO w 2019 r.  - możliwości partycypacji NGO, wiedza ekspercka  - 15.03.2019, 9:30-16:45, ul. Krakowska 13/3, 33-100 Tarnów  (IIp)

Finansowanie NGO w 2019 r.  - możliwości partycypacji NGO, wiedza ekspercka  - 16.03.2019, 9:30-16:45 Nowy Sącz  - odwołane

Seminaria:

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

 

MARZEC 2019

Akademia Partycypacji Publicznej:

Szkolenia:

Nowe programy wsparcia organizacji pozarządowych –  Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich  i Korpus Solidarności – nabywanie wiedzy eksperckiej -  8.03.2019, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51
Rachunkowość w NGO - prawo regulujące działalność organizacji pozarządowych, w tym zmiany w 2019 r. - 12.03.2019, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51
Analiza finansowa - finanse dla menedżerów i nie finansistów - 25.03.2019, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51
Jak być aktywnym i świadomym obywatelem? - narzędzia społecznego wpływu w zarządzaniu publicznym - 29.03.2019, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51 - odwołane

 

Seminaria:

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

 

LUTY 2019

Akademia Partycypacji Publicznej:

Szkolenia:

Rachunkowość w NGO - prawo regulujące działalność organizacji pozarządowych, w tym zmiany w 2019 r. - 18.02.2019, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51

Współpraca NGO z administracją publiczną – prawa i obowiązki w procesie partycypacji -  20.02.2019, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51 - odwołane

Partycypacja seniorów w życiu publicznym – jak aktywizować osoby starsze. Prawo regulujące działalność NGO w tym zakresie -  22.02.2019, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51

Finansowanie NGO w 2019 r.  - możliwości partycypacji NGO, wiedza ekspercka  - 27.02.2019, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51

Rachunkowość w NGO - prawo regulujące działalność organizacji pozarządowych, w tym zmiany w 2019 r. - 28.02.2019, 8:00-15:15 Kraków, ul. Żułowska 51 - zmieniony termin

Seminaria:

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

 

STYCZEŃ 2019

Akademia Partycypacji Publicznej:

Szkolenia:

Seminaria:

Konsultacje publiczne - warsztat praktyczny - 21.01.2019, 15:00-18:15 Tomice, Ośrodek Kultury Gminy Tomice, ul. Dworska 9

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

 

GRUDZIEŃ 2018

Akademia Partycypacji Publicznej

Szkolenia:

ABC organizacji pozarządowej – aspekt finansowy i prawny -  5.12.2018, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51

Seminaria:

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

 

LISTOPAD 2018

Akademia Partycypacji Publicznej

Szkolenia:

Ekonomizacja organizacji pozarządowych – ustawodawstwo regulujące możliwość uczestnictwa NGO w procesie stanowienia prawa - 20.11.2018, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51  - odwołano

Organizacje pozarządowe a prawo zamówień publicznych - prawo w zakresie funduszy UE -  27.11.2018, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51 - odwołano

Ochrona danych osobowych w NGO a reforma RODO. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa - Nowy Sącz - odwołano

Seminaria:

Prawidłowe redagowanie dokumentów w ngo, 7.11.2018 11:00-14:15 Kraków, ul. Żułowska 51

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

 

PAŹDZIERNIK 2018

Akademia Partycypacji Publicznej

16-18.10.2018, Hotel Monttis, Sucha Beskidzka, ul. Spółdzielców 1
Szkolenia:

Seminaria:

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)


WRZESIEŃ 2018

Szkolenia:

Prawo regulujące działalność organizacji pozarządowych - 21.09.2018, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51

Seminaria:

Działalność NGO w zakresie turystyki – nowa rzeczywistość od 1 lipca 2018r. - 4.09.2018; 11:00-14:15 Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25a

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)


SIERPIEŃ 2018

Szkolenia:

Księgowość w NGO - 28.08.2018, 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51

Seminaria:

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

 

LIPIEC 2018

Szkolenia:

Ochrona danych osobowych w NGO a reforma RODO. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa - 26.07.2018 9:30-16:45 Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25

Seminaria:

Ochrona danych osobowych w NGO a reforma RODO. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa - 2.07.2018 11:00-14:15 Kraków, ul. Żułowska 51
 

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

 

CZERWIEC 2018

Akademia Partycypacji Publicznej

15-17.06.2018, ul. Zamkowa 2, Niepołomice (Zamek królewski)
Szkolenia:

Seminaria:

Ochrona danych osobowych w NGO a reforma RODO. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa - 4.06.2018 11:00-14:15 Tarnów, Rynek 7, 33-100 Tarnów
Prawo pracy w praktyce  -  9.06.2018; 11:00-14:15 Oświęcim (seminarium zostało odwołane)

Działalność NGO w zakresie turystyki – nowa rzeczywistość od 1 lipca 2018r. - 19.06.2018; 11:00-14:15 (Tarnów)  (seminarium zostało odwołane)

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

MAJ 2018

Szkolenia:

Model współpracy NGO z otoczeniem. Wzmocnienie procesu legislacji -  23.05.2018; 9:30-16:45 Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25 (odwołane)
Seminaria:

Prawo pracy w praktyce  -  23.05.2018; 11:00-14:15 Kraków, ul. Żułowska 51
Działalność NGO w zakresie turystyki – nowa rzeczywistość od 1 lipca 2018r. - 29.05.2018; 11:00-14:15 Kraków, ul. Żułowska 51

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

KWIECEŃ 2018

Szkolenia:

Prawo pracy – zmiany w prawie w 2018r. -  11.04.2018 9:30-16:45 Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25
Prawo pracy – zmiany w prawie w 2018r. -  18.04.2018 9:30-16:45 Oświęcim (odwołane)

Seminaria:

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

MARZEC 2018

Szkolenia:

Prawo pracy – zmiany w prawie w 2018r. -  7.03.2018 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51
Model współpracy NGO z otoczeniem. Wzmocnienie procesu legislacji -  9.03.2017 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51

Seminaria:

Partycypacja w praktyce 14.03.2018, godz.: 16:00-19:15, Lanckorona
Ochrona danych osobowych w NGO a reforma RODO. Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa - 23.03.2018 11:00-14:15 Kraków, ul. Żułowska 51

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78)

LUTY 2018

Szkolenia:

Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020- jak z niego korzystać, jak konsultować? 28.02.2018 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51 

Seminaria:

Partycypacja w praktyce 3.02.2018, godz.: 9:00-12:15, Kraków, ul. Żułowska 51 

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):
poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78) 

STYCZEŃ 2018

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):

poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78) 

GRUDZIEŃ 2017

Szkolenia:

Metody skutecznej partycypacji publicznej 5.12.2017 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51
Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020- jak z niego korzystać, jak konsultować? 8.12.2017 9:30-16:45 Bochnia ul. Wybickiego 25
Prawo w stowarzyszeniach i fundacjach – wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa  11.12.2017 9:30-16:45 Kraków, ul. Żułowska 51.

Seminaria:
Partycypacja w praktyce 19.12.2017 Kraków, ul. Żułowska 51 (godzina do ustalenia w termienie późniejszym)

Konsultacje indywidualne (w biurze i w terenie):
poniedziałek - piątek: 10:00-14:00
Prosimy o wcześniejszy kontakt (ngo@kolping.pl; 12-418-77-78) 

 

 


Organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje – są najczęściej zarządzane przez kilkuosobowy organ zarządu, wybierany odpowiednio przez walne zgromadzenie członków czy też fundatorów / radę fundacji. Obowiązek posiadania organu zarządzającego wynika wprost z Prawa o stowarzyszeniach (art.11 pkt 3) czy ustawy o fundacjach (art.10). Odpowiedzialność członków zarządu wynika z aktów prawnych, m.in. z ustawy o rachunkowości, kodeksu karno-skarbowego, ordynacji podatkowej czy kodeksu cywilnego, ale też ze statutu organizacji.

 

 


Organizacja dokumentów może jest mało ekscytującym zadaniem, ale niezbędnym. Organizacja pozarządowa ma i przechowuje dokumentację działalności swoich organów (zarządu, komisji rewizyjnej, walnego zebrania członków - w stowarzyszeniu, rady fundacji), które są potwierdzeniem ich działania (zwłaszcza podejmowane uchwały).


 

 

 

Wyruszamy poza Kraków na kolejne szkolenia. Już 19-tego października będziemy w Nowym Targu, a  w listopadzie szykujemy dwa wyjazdowe szkolenia i na dodatek oba tego samego dnia tj. 16.11.2019 (sobota).

 

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Powered by NEGON