Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO
AKTUALNOŚCI
03
10.2019
 
Wiedza ekspercka w zakresie działalności NGO – odpowiedzialność zarządu i komisji rewizyjnej - Nowy Targ

Organizacje pozarządowe – stowarzyszenia i fundacje – są najczęściej zarządzane przez kilkuosobowy organ zarządu, wybierany odpowiednio przez walne zgromadzenie członków czy też fundatorów / radę fundacji. Obowiązek posiadania organu zarządzającego wynika wprost z Prawa o stowarzyszeniach (art.11 pkt 3) czy ustawy o fundacjach (art.10). Odpowiedzialność członków zarządu wynika z aktów prawnych, m.in. z ustawy o rachunkowości, kodeksu karno-skarbowego, ordynacji podatkowej czy kodeksu cywilnego, ale też ze statutu organizacji.

 

O odpowiedzialności członków zarządu i komisji rewizyjnej dowiecie się Państwo podczas szkolenia w Nowym Targu, dnia 19.10.2019 w godz.: 9:30-16:45.

 

Zapraszamy 

Zaproszenie - pobierz

Zgłoszenie - pobierz

« powrót


Znamy już miejsca realizacji naszych najbliższych przedsięwzięć edukacyjnych - w lutym i w marcu. 

 

Znacie już program - Aktywni Obywatele, Proo, Erasmus+?
Aby skutecznie działać ważna jest wiedza z zakresu możliwych źródeł finansowania działalności statutowej. Chcemy podzielić się informacjami na temat możliwości finansowania NGO – poprzez przegląd dostępnych sposobów i źródeł finansowania,  jak również poprzez pokazanie metod skutecznego aplikowania o granty.

 


Aby skutecznie działać ważna jest wiedza z zakresu możliwych źródeł finansowania działalności statutowej. Chcemy podzielić się informacjami na temat możliwości finansowania NGO – poprzez przegląd dostępnych sposobów i źródeł finansowania,  jak również poprzez pokazanie metod skutecznego aplikowania o granty.

 

 

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Powered by NEGON