Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO
AKTUALNOŚCI
27
04.2020
 
Jak napisać projekt - bezpłatne szkolenie on-line


KOLPING zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line z zakresu wiedzy projektowej pt.: Projekty jako narzędzia partycypacji publicznej.

Podczas szkolenia zostaną przekazane informacje nt. pisania projektów w organizacji pozarządowej. Szkolenie przekazuje wiedzę i umiejętności dotyczące pisania wniosków o dotacje.

 

Szkolenie odbędzie się w dwóch częściach tj. 14.05.2020 w godz.: 9:30-12:30 oraz 15.05.2020 w godz.: 9:30-12:30 poprzez platformę on-line.

 

Wiele podmiotów traktuje projekt jako kluczowy element, którego powodzenie pomaga w pozyskiwaniu funduszy na działalność organizacji pozarządowych. Stąd też w okresie pracy zdalnej, przy mniejszej możliwości podejmowania działań statutowych, zapraszamy na praktyczny warsztat z zakresu wzmocnienia działalności statutowej poprzez podniesienie kompetencji w zakresie skutecznego aplikowania o środki – projekty i granty.

 

Cel szkolenia:

Dostarczenie szczegółowej wiedzy dotyczącej skutecznego aplikowania o dofinansowanie, poznanie efektywnych metod i technik opracowywania projektów.

 

Korzyści dla uczestników:

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą skutecznego ubiegania się o dofinansowanie.

 

Szkolenie jest skierowane TYLKO do przedstawicieli małopolskich organizacji.  Szczegóły przedstawione są w zaproszeniu.

 

Zaproszenie - pobierz

Zgłoszenie - pobierz

« powrót


Spotkajmy się na szkoleniu już 27 lipca br.


Zapraszamy na szkolenie Partycypuj i promuj! Jak stworzyć i wdrożyć plan komunikacji i upowszechniania procesu partycypacji przed, w trakcie i po jego zakończeniu?

Kolping planuje organizację szkolenia mającego na celu przećwiczenie przez uczestników podstawowych zasad komunikowania się z odbiorcami, a także informowania interesariuszy i beneficjentów o rezultatach zrealizowanych projektów.

 

Dbając o profesjonalizację działań małopolskich NGO planujemy szkolenie: Narzędzia IT pomocne w partycypacji NGO.

Szkolenie odbędzie się on-line w terminie 29-30.07.2020 w godz.: 16:30-19:30.

 

 


Już na początku lipca zapraszamy na szkolenie pt.: Narzędzia IT pomocne w partycypacji NGO. Szkolenie odbędzie się on-line w terminie 2-3.07.2020 w godz.: 9:30-12:30

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Powered by NEGON