Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO
AKTUALNOŚCI
16
10.2020

 
Zawieszenie działań stacjonarnych


Ze względu na wprowadzone zmiany z dniem 16.10.2020 Dzieło Kolpinga podjęło decyzję o realizacji działań, w tym szkoleń tylko w formie online.

 

więcej
06
10.2020

 
Realizacja zadań publicznych w oparciu o rezultaty - zasady składania i rozliczania ofert w roku 2020 i 2021 - szkolenie online


Wśród nowych zasad - jedną z ważniejszych i mogących mieć duży wpływ na działania zarówno samorządu jak i NGO jest rozliczanie za rezultaty. Autorzy rozporządzeń, proponując rozliczenie za rezultaty, chcieli skończyć z negatywnie ocenianą praktyką rozliczeń opartych na drobiazgowej analizie każdego dokumenty finansowego (głównie faktur). Jak funkcjonuje współpraca administracji z NGO-sami po wejściu w życie nowych rozporządzeń i czy współpracującym stronom uda się sprostać wyzwaniom, jak choćby rozliczaniu za rezultaty? 


Na co zwrócić uwagę podczas składania, a potem i rozliczania ofert – zapraszamy na szkolenie online „Realizacja zadań publicznych w oparciu o rezultaty - zasady składania i rozliczania ofert w roku 2020 i 2021”, które odbędzie się 27 i 28 października 2020 w godz.: 9:30-12:30.

więcej
05
10.2020

 
Synergiczni - budowanie relacji, motywowanie i zarządzanie zespołem z użyciem modelu DISC - szkolenie stacjonarne

„Jak cię słyszą – tak cię widzą” - komunikacja jest ważnym, ale może być i skutecznym narzędziem organizacji. Zapraszamy na szkolenie w oparciu o model DISC – narzędzie diagnozujące indywidualny styl komunikacji i zachowania.

Szkolenie Synergiczni - budowanie relacji, motywowanie i zarządzanie zespołem z użyciem modelu DISC odbędzie się w Krakowie, 26 października w godz.: 9:30-16:45.

więcej

 

Podręcznik partycypacyjny powstały w ramach projektu "Skuteczna Partycypacja Publiczna NGO" jest już gotowy. Obecnie rozsyłamy podręcznik do organizacji uczestniczących w projekcie. Jeśli chcesz zastanowić się nad własnymi działaniami eksperckimi lub rozwijać już posiadane kompetencje, ta lektura jest dla Ciebie!

 


Ostatnie szkolenie w tym roku - o relacjach, efektywnej komunikacji i aktywności w dobie pandemii.


Szkolenie pt.: Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji w NGO (w czasie pandemii) odbędzie się 7- 8.12.2020 w godz. 9.30-12.30.

 

 

Podczas szkolenia uczestnicy przygotują się do zorganizowania efektywnej komunikacji towarzyszącej działaniom projektowym w dobie pandemii. Szczególna uwaga będzie poświęcona nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z beneficjentami działań pomimo ograniczeń związanych z izolacją lub kwarantanną.

Szkolenie pt.: Nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji w NGO (w czasie pandemii) odbędzie się 27.11-28.11 w godz. 9.30-12.30.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Powered by NEGON